تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - تصویری از تمبر امامزاده سهل بن علی(ع) در سال 1365