تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - عدم توجه اداره اوقاف شهرستان شازند به خاموشی تصویر مقام معظم رهبری!!!!+تصویر