تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - گنبد سهل‌بن علی(ع) آستانه علوی مرمت می‌شود