تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - دیدار برخی از نمایندگان مجلس با سران فتنه، خیانت به مردم است