تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - تاکید فرماندار شازند بر رعایت قانونمداری و صیانت از آراء مردم در انتخابات