تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - نابودی محیط‌ زیست شازند (آستانه) با برداشت غیراصولی از معادن